Kosten en voorwaarden


Inschrijvingen
De zomer lijkt nog ver weg, maar binnen de kortste keren is het einde van het schooljaar weer in zicht. Voor veel mensen zijn deze regenachtige dagen dan ook hét moment om vooruit te kijken naar de zomer en na te denken over
de besteding van de zomervakantie. Natuurlijk gaan wij ook dit jaar weer op kamp. In 2024 zal dat zijn van zaterdag 20 juli t/m vrijdag 26 juli. De kampweek is alleen bestemd voor kinderen van 6 t/m 13 jaar, die geen persoonlijke of bijzondere begeleiding nodig hebben. Op dit moment zijn wij druk bezig met de voorbereiding.

We zouden het hartstikke leuk vinden als ook uw kind(eren) dit jaar weer van de partij zou(den) zijn. We nodigen u dan ook van harte uit om het inschrijfformulier ingevuld aan ons te verzenden, zodat u verzekerd bent van een plekje voor uw kind(eren).

Kosten en Voorwaarden
Voordat u het formulier invult en opstuurt zetten we even een aantal zaken op een rijtje, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. Het kampgeld bedraagt in totaal € 120,-. U kunt dit bedrag in twee delen voldoen door eerst het inschrijfgeld à € 10,- over te maken en later de rest van het kampgeld. Het tweede kind uit hetzelfde gezin betaalt een kampprijs van €115,- en het derde kind betaalt een prijs van €110,-.

Voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen bestaan verschillende reductieregelingen onder andere in samenwerking met de gemeente Gouda en het Brede School Kinderfonds. Kijk voor informatie op de website van het Brede School Kinderfonds https://www.bsgouda.nl/projecten/brede-school-kinderfonds. Heeft u behoefte aan meer informatie of uitleg, mail dan naar kinderfonds@bsgouda.nl of bel met 0182 52 71 01.

Het volledige kampgeld moet uiterlijk voor 1 juli 2024 voldaan zijn. Bij het overmaken van het kamp- of inschrijfgeld, graag de naam van het betreffende kind of kinderen vermelden zodat wij weten voor welke kinderen de kosten reeds zijn voldaan. De inschrijving van uw kind is pas compleet als u het volledige kampgeld heeft voldaan.
Het verzenden van het inschrijfformulier verplicht u tot het nakomen van de financiële verplichtingen die voortvloeien uit de inschrijving.

Het inschrijf- en kampgeld kunt u snel en eenvoudig voldoen door het verschuldigde bedrag over te maken naar

Girorekening NL36INGB0008168130
t.n.v. Gouds Vakantie Kinderfeest
o.v.v. de naam van uw kind

Reacties zijn gesloten.