Wie zijn wij?

Het Gouds Vakantie Kinderfeest is een vereniging. Zoals elke andere vereniging bestaat deze uit leden en een bestuur.
De leden bestaan uit alle vrijwilligers van GVK.
We hebben het hier bewust niet over medewerkers, omdat niemand binnen GVK een financiële vergoeding krijgt voor zijn of haar werkzaamheden.

Bestuur
Het bestuur van GVK bestaat doorgaans uit vijf personen: een voorzitter, penningmeester, secretaris en een tweetal algemene bestuursleden. De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en vertegenwoordigt het GVK naar buiten toe.
De penningmeester beheert de financiële middelen van de vereniging en voert controle uit over de inschrijfgelden.
Alle voorkomende administratieve taken vallen onder de verantwoordelijkheid van de secretaris, waaronder het notuleren van de vergaderingen, het voeren van correspondentie en het afhandelen van inschrijvingen.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter: Vera Zeldenrust
Penningmeester: Timo Hovius
Secretaris: Remco de Jong
Algemeen bestuurslid: Mijke de Jong
Algemeen bestuurslid: Tamara den Boer
Algemeen bestuurslid: Nikki Oppelaar
Algemeen bestuurslid: Haylie van Vliet

Hoofdleiding

Aan het hoofd van de kampraad staat de hoofdleider. Hij of zij wordt jaarlijks gekozen uit de kampraad, door de leden zelf. De hoofdleider leidt de vergaderingen van de kampraad en coördineert de werkzaamheden voor het kamp, maar voert ook de regie tijdens de kampweek. Hij of zij is kort gezegd verantwoordelijk voor veiligheid en welzijn op en rond het kamp en dient zich dan ook tegenover het bestuur te verantwoorden.

Voor kamp 2023 zal de hoofdleiding in handen zijn van Foeke de Jong

Kampraad
Alle vrijwilligers zijn een belangrijk onderdeel van de vereniging: zij maken het kamp tot een heus kinderfeest. We noemen dit deel van de vereniging de kampraad. De kampraad organiseert tal van leuke activiteiten voor de kinderen in de kampweek en levert leiding en keukenstaf voor de kampweek. Daarmee is de kampraad dus feitelijk het kloppend hart van het kamp.

Keukenstaf
Het hoofd van de keuken fungeert als rechterhand van de hoofdleiders en geeft leiding aan een enorme logistieke operatie: de keuken. De keukenstaf bestaat meestal uit vier of vijf personen en is in de meest algemene zin verantwoordelijk voor voeding en hygiëne. Ook draagt de keukenstaf zorg voor een aangepast dieet voor kinderen met een voedselovergevoeligheid en voor de afhandeling van poststukken tijdens de kampweek.

Spelhokleider
Daarnaast kunnen hoofdleider en leiding vertrouwen op de spelhokleider. Deze spin in het web is verantwoordelijk voor de algemene logistiek en beheert de inventaris en spelmaterialen tijdens de kampweek. Ook het voorbereiden van spellen, zoals het uitzetten van een speurtocht of parcours behoort tot de taken van de spelhokleider.

Leidingteam
En als laatste, maar meest onmisbare schakel in het geheel: de leiding.
De leiding van het Gouds Vakantie Kinderfeest staat garant voor een onbezorgde week vakantiepret.

Reacties zijn gesloten.